Over Jasper Dijkstra

Jasper Dijkstra is waterbouwkundig ingenieur met een grote interesse in interacties tussen hydrodynamica, morfologie en biologie in allerlei omgevingen: voor zijn MSc-scriptie aan de Technische Universiteit Delft (TUD) combineerde hij veldwerk en numerieke modellering om het effect van oevervegetatie op de ontwikkeling van de Wolga in Rusland te bestuderen, in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken en Transport.

Tijdens zijn promotieonderzoek aan dezelfde universiteit verlegde hij zijn focus naar estuaria en kusten en raakte hij tijdens zijn samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO-CEME) meer betrokken bij ecologie. Hier ontwikkelde hij zijn vaardigheden op het gebied van numerieke modellering om biologie te koppelen aan sedimentdynamiek (bijv. uitbreidingen op Delft3D), maar deed hij ook experimenten in laboratoriumgoten en in het veld. Daarnaast trad hij op als gastdocent voor twee MSc. cursussen en een veldwerkcursus.

Bij Deltares houdt Jasper zich bezig met meer praktische toepassingen op het gebied van eco-engineering, maar ook met fundamenteel onderzoek op het gebied van eco-hydrauliek en bio-geomorfologie. Voorbeelden van praktische toepassingen zijn 'BioBouwers' (biologische kustbescherming), 'Building with Nature' (een cluster van toegepaste onderzoeksprojecten over hoe natuurlijke processen het milieu veranderen) en de beoordeling van menselijke effecten op de morfologie en ecologie van het Eems-Dollard estuarium . Hij is lid van de PIANC Envicom-werkgroep 157 die richtlijnen ontwikkelt over 'Milieu aspecten van baggeren en havenbouw rond kustplantenhabitats'.

Deze pagina delen.