Over Joachim Rozemeijer

Dr. Joachim Rozemeijer werkt sinds 2002 bij Deltares als onderzoeker waterkwaliteit en hydrologie. Hij werkte aan verschillende projecten op het gebied van monitoring van de waterkwaliteit, interacties tussen grondwater en oppervlaktewater, en waterconservering.

Vanaf 2006 werkte Joachim aan zijn PhD-project DYNAQUAL. Het doel was om de dynamiek in de waterkwaliteit te meten en te begrijpen en om de gevolgen voor monitoring, modellering en waterbeheer te beoordelen.

Van 2010 tot heden coördineerde Joachim verschillende Deltares-projecten op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring, landbouwdrainage en effectkwantificatie van mitigatieopties. Hij bestudeerde de effecten van gecontroleerde drainage in de landbouw als maatregel voor het behoud van water en nutriënten. Ook initieerde hij het National Monitoring Network for Agricultural Headwaters (MNLSO), waarmee de effecten van het Nederlandse mestbeleid worden gerapporteerd aan de Europese overheid. Daarnaast heeft hij een project geïnitieerd en gecoördineerd waarmee boeren de nitraatconcentratie kunnen meten met smartphones om nutriëntenverliezen te koppelen aan hun landbouwpraktijken.

Joachim coördineert bij Deltares het strategisch onderzoeksprogramma voor monitoring en modellering van ecosystemen.

Deze pagina delen.