Over Joana Mira Veiga

Joana Mira Veiga is marien bioloog, gespecialiseerd in mariene vervuiling en werkt sinds 2010 aan het thema zwerfvuil op zee, met name op het snijvlak van wetenschap en beleid. Ze coördineert het plasticteam van Deltares.

Haar rol in Deltares-projecten is vooral gericht op het ondersteunen van beleidsontwikkeling, door middel van informatief monitoringontwerp en op kennis gebaseerde integrale beoordelingen. Ze is een sterke pleitbezorger van het concept van "source-to-sea", waarbij plastic afval op zee wordt gekoppeld aan afvalpreventie en -beheer, evenals de wegen waarlangs plastic het mariene milieu binnendringt. Deze holistische benadering combineert en integreert gegevens met verschillende software van Deltares, waarbij lekkages, transport en bestemming van plastic in of in zoetwater- en mariene omgevingen worden gemodelleerd en gesimuleerd.

Joana heeft bijgedragen aan de eerste door Europa gefinancierde projecten over dit onderwerp (MARLISCO, 2012-2015; en CleanSea, 2013-2015) en aan twee studies voor de Europese Commissie, met een speciale focus op reductiedoelstellingen en beleidsmaatregelen om de meest voorkomende typen van zwerfvuil op zee te voorkomen, gericht op verschillende sectoren van de samenleving. Binnen Deltares heeft ze onlangs een Wereldbank-project geleid dat een nationale schatting gemaakt heeft van de lozingen van plastic afval uit bronnen op het land naar de zee voor Indonesië; en een Europabrede geïntegreerde beoordeling van plastic zwerfvuil op zee, van "bron tot zee", opgesteld voor het Europees Milieuagentschap. Ze heeft ook de ontwikkeling gecoördineerd van een toolkit voor beoordelingen van plasticvervuiling in de ASEAN-regio; een initiatief in Indonesië om plastic afval in rivieren op te sporen via teledetectie, gefinancierd door de European Space Agency en het zwerfvuilopruimingsproject MAELSTROM.

Deze pagina delen.