Over Joost Delsman

Dr. Joost Delsman is een expert op het gebied van zoetwaterbeheer. Hij richt zich op de interacties tussen grondwater en oppervlaktewater in laaggelegen kustgebieden. Het verbeteren van het beheer van de nadelige effecten van verzilting van oppervlaktewater is een belangrijk onderdeel van zijn werk, evenals de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de lokale zoetwatervoorziening te verbeteren. Hij heeft gewerkt aan projecten variërend van grootschalige grondwater- en oppervlaktewatermodellering voor regionaal tot nationaal beleidsadvies, tot procesbegrip op veldschaal door integratie van metingen en modellering. Daarnaast heeft dr. Delsman ook verschillende innovatieve tools ontwikkeld om het procesbegrip van belanghebbenden te vergemakkelijken. Hij is momenteel betrokken bij een aantal internationale onderzoeksprojecten, om operationeel zoetwaterbeheer te ontwikkelen, om het zoutgehalte van het grondwater te meten met behulp van geofysica vanuit de lucht, en om de evolutie van het late Pleistoceen en Holoceen landschap te gebruiken om het zoutgehalte van het grondwater af te leiden in gebieden met schaarse gegevens.

Werkervaring

 1. Deltares, Unit Subsurface and Groundwater Systems

  Hydrologist, researcher freshwater management

  2008 - present
 2. Department of Life and Earth Sciences at VU University Amsterdam

  PhD researcher groundwater – surface water interactions in coastal lowlands

  2010 - 2015
 3. Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

  Hydrologist

  2003 - 2008

Deze pagina delen.