Over Jos Brils

Meer dan 20 jaar geleden (2002-2004) had Jos de eer en het genoegen om als coördinator de aftrap te geven voor het EU-project SedNet (European Sediment Network). Na dat project is SedNet verder gegaan als een volledig self-supporting netwerk van sedimentprofessionals uit heel Europa en daarbuiten. Nu brengt Jos namens SedNet de stem voor sediment naar voren in EU milieubeleidstrajecten, zoals de Strategische Coördinatiegroep (SCG) van de Kaderrichtlijn Water (KRW) Gemeenschappelijke Implementatie Strategie (CIS). In die hoedanigheid was hij mede-initiatiefnemer en -auteur van de WFD CIS sediment management guidance document (2022).

Jos: "Het heeft 15 jaar lobby van SedNet nodig gehad, maar nu is sediment eindelijk volwaardig in de KRW scope!"

Toepassing van deze handreiking draagt bij aan het behalen van de KRW en andere EU milieubeleidsdoelstellingen en daarmee bij uitstek 'Enables Delta Life'.

Zijn passie voor internationale netwerken en voor duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen - in het bijzonder sedimenten - bracht hem meer dan 10 jaar geleden ertoe zich in te zetten voor een ander langetermijntraject: de bouw van de onderzoeksinfrastructuur (RI) DANUBIUS-RI. Dit is een pan-Europees RI dat gericht is op een beter begrip van rivier-zee-systemen onder invloed van wereldwijde veranderingen en menselijk misbruik. Beter begrip maakt het mogelijk om effectievere maatregelen te ontwerpen om de gezondheid van rivier-zeesystemen te herstellen en te beschermen: een andere cruciale factor voor het leven in de delta. Jos was betrokken bij het schrijven en verdedigen van het voorstel waardoor DANUBIUS in 2016 werd opgenomen in de prestigieuze ESFRI-routekaart (European Strategy for Research Infrastructures). In 2022 ondertekende de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat de brief voor Nederland om lid te worden van de rechtspersoon DANUBIUS-ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Naar verwachting zal DANUBIUS eind 2024 de ERIC-status bereiken.

Voor zijn inzet voor DANUBIUS ontving Jos in 2020 een medaille van de Roemeense president. Hij werd benoemd tot officier in de Roemeense orde van culturele verdiensten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Door zijn staat van dienst werd Jos aangenomen en vertrouwd als coördinator van het Horizon Europe project (2024 - 2028) LandSeaLot: "Land-Sea interface: Let's Observe Together!". LandSeaLot heeft als doel om in situ, aardobservaties en modellen met elkaar te verbinden en gerelateerde gemeenschappen, burgers en initiatieven zoals Copernicus, ESA, EEA, GEOSS, EMODnet en de European Digital Twin of the Ocean met elkaar te verbinden. Deze gemeenschappen en andere belangrijke belanghebbenden zullen worden uitgenodigd voor workshops om bij te dragen aan de analyse van de behoeften en lacunes op het gebied van observatie, en om samen een gezamenlijke en gemeenschappelijke observatiestrategie voor het grensvlak tussen land en zee en een uitvoeringsplan daarvoor op te stellen.

Deze pagina delen.