Over Klaas-Jan van Heeringen

Klaas-Jan van Heeringen is een waterbouwkundig ingenieur met een brede ervaring in zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteitsaspecten van stedelijke en landelijke drainage en hydrologie, evenals het real-time gebruik ervan in systemen voor vroegtijdige waarschuwing. Hij trad in 1996 in dienst bij Deltares en werkte mee aan het ontwikkelen en toepassen van verschillende modelleringssoftwarepakketten, met een persoonlijke nadruk op hydraulisch modelleren in combinatie met Real-Time Control en waterkwaliteit.

Zijn ervaring in het buitenland omvat projecten in Egypte (controle van El-Salam Irrigation Canal), Taiwan (1D en 2D hydraulische overstromingssimulaties), Nepal (management en controle van Marchwar Lift Irrigation Project), Cambodja (Mekong River Flood Forecasting) en Indonesië (1D en 2D hydraulische overstromingssimulaties). Sinds 2005 is hij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende waarschuwingssystemen voor overstromingen, met een toenemende focus op de Real-Time Control-aspecten. Daarnaast richt hij zich op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende waterschappen in het operationele waterbeheer in Nederland, maar ook in grensoverschrijdend verband tussen Duitse en Nederlandse overheden. In de afgelopen 5-10 jaar is zijn rol in projecten meer een teamleider geworden dan alleen een specialist. Van 2013 tot 2015 was hij teamleider van het Hermes-project voor de Bonneville Power Administration (VS), een project dat resulteert in een operationeel modelleringskader voor reservoirbeheerders. Hij was ook de projectmanager van het project om een nieuw overstromingsvoorspellings- en waarschuwingssysteem te bouwen voor de oeverstaten in het stroomgebied van de Sava, in Zuidoost-Europa. Dit systeem stelt de vijf betrokken landen in staat om op basis van nauwkeurige prognoses van stromen en afvoeren met een lange aanlooptijd de juiste beheersbeslissingen te nemen en operationele maatregelen te treffen om ernstige overstromingen en droogtesituaties te voorkomen en te mitigeren. Hij leidde het consortium dat de beste internationale expertise op het gebied van overstromings- en droogtevoorspellingen en vroegtijdige waarschuwing combineerde met sterke lokale expertise en goede werkrelaties met nationale en regionale autoriteiten. Het systeem is officieel in gebruik sinds oktober 2018, nadat het al meer dan een jaar getest was. Het systeem is erop gericht veel meer te zijn dan alleen een hulpmiddel voor experts: het vergemakkelijkt de internationale samenwerking tussen de 10 voorspellende organisaties.

In Nederland is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de operationele beslissingsondersteunende systemen om de sluizen bij Volkerak-Zoommeer en Kanaal Gent-Terneuzen te bedienen op een manier die de zoutindringing verminderent. En soms wordt hij bij een overstroming ingevlogen om met zijn expertise de operationele waterbeheerders bij te staan.

Klik hier voor Google Scholar Citations.

Werkervaring

 1. Deltares

  Specialist operational water management

  2013 - present
 2. Deltares

  Senior operational water management engineer

  2008 - 2012
 3. Delft Hydraulics

  Senior water resources engineer

  2006 - 2008
 4. Delft Hydraulics

  Water resources engineer

  1996 - 2005

Deze pagina delen.