Over Kymo Slager

Dr.ir. Kymo Slager is expert op het gebied van het in kaart brengen van overstromingsrisico's en impactmodellering, en is zodanig betrokken bij verschillende (inter-)nationale grootschalige overstromingsrisicoprojecten. In Nederland is hij als mapping expert betrokken bij de cyclische nationale implementatie van de Europese Hoogwaterrichtlijn. Verder speelde hij een belangrijke rol bij het leveren van de analytische basis voor het Nederlandse Deltaprogramma over dijkveiligheidsnormen (Lokaal individueel risico – ‘basisveiligheid’) en bij het leveren van landelijke informatie over overstromingsgevaar voor de implementatie van de Multi-Layer safety aanpak. De afgelopen jaren is hij vooral betrokken geweest bij het ontwikkelen van een vernieuwde en verbeterde methode en software voor de landelijke waterschadetaxatie in Nederland.

Door zijn wetenschappelijke en technische achtergrond enerzijds en substantiële projectervaring met participatieve en interactieve planning anderzijds, kan hij een brug slaan tussen verschillende expertises zoals professionele planners, beleidsmakers, experts, onderzoekers en softwareontwikkelaars. Hij is R&D-coördinator bij Deltares op het gebied van methoden en instrumenten voor participatieve ruimtelijke ordeningsprocessen en leidt verschillende ontwikkelingen en toepassingen van participatieve planningsondersteunende instrumenten in (inter-)nationale projecten.

Werkervaring

 1. Deltares

  advisor and researcher

  2011-present
 2. Technical University Eindhoven

  PhD Student

  2006-2011
 3. Nieuwland Geo-informatie

  consultant Geo-information

  2006-2011

Deze pagina delen.