Over Lisa van Eck

Door haar expertise in ecotoxicologie navigeert Lisa door de complexe interacties tussen chemicaliën en ecosystemen, om zo een duurzaam leven in de Delta te waarborgen. Ze voert mengrisicobeoordelingen uit om de gecombineerde effecten van verontreinigende stoffen te begrijpen en zo de zoetwater aquatische omgeving te beschermen. Ze onderzoekt het bestaande doelgat van Nederland met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water en pleit voor de bescherming en het herstel van waterlichamen die essentieel zijn voor Delta-gemeenschappen. Ze probeert de kloof tussen wetenschappelijke bevindingen en beleidsmaatregelen te overbruggen door effectieve communicatie, wat samenwerking en vooruitgang bevordert. In haar werk richt ze zich op de wereldwijde crisis van chemische emissies, met als doel vervuiling te verminderen en biodiversiteit te behouden. Ze onderzoekt de alomtegenwoordige dreiging van PFAS-verontreiniging en bedenkt strategieën om de impact ervan op aquatische gemeenschappen en ecosystemen te verminderen.

Lisa voerde een studie uit naar de cumulatieve impact van chemische verontreinigende stoffen in aquatische ecosystemen, wat leidde tot de implementatie van een meer uitgebreid risicobeoordelingsprotocol in de REACH-wetgeving.

Daarom gelooft Lisa in de kracht van wetenschap om positieve verandering teweeg te brengen, en pleit ze voor op onderzoek gebaseerde oplossingen voor complexe milieu uitdagingen.

Deze pagina delen.