Over Marc Bierkens

Marc Bierkens (1965) is hoogleraar Geografische Hydrologie bij de Universiteit Utrecht en bij Deltares onderzoeker watervoorraad. Hij onderzoekt of er in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor een groeiende wereldbevolking.

Zijn huidige onderzoek richt zich op hydrologische modellering op wereldschaal in relatie tot klimaatverandering en de beschikbaarheid van water. Zijn onderzoeksgroep werkte mee aan het in kaart brengen van wereldwijde waterschaarste en grondwateruitputting en de verzilting van grondwater van kusten en delta’s. Waterschaarste ontstaat wanneer de vraag naar water groter is dan de hoeveelheid beschikbaar water. Dat is ook in Nederland steeds vaker het geval; drinkwaterbedrijven lopen tegen hun grenzen aan door de grote vraag naar water en de lage grondwaterstand, waar ook boeren en de natuur last van hebben.

Marc Bierkens was mede-organisator van de IAHS ModelCARE conferentie in 2005 in Nederland. Hij was (co-)promotor bij 26 afgeronde proefschriften en commissielid bij meer dan 90 promoties. Hij is (co-)auteur van ongeveer 250 publicaties, waarvan meer dan 190 in internationale peer-reviewed tijdschriften verschenen. Marc is hoofdauteur van het boek Upscaling and Downscaling Methods for Environmental Research (2002), co-auteur van het boek Sampling for Natural Resource Monitoring (2006) en redacteur van het boek Climate and the Hydrological Cycle (2008).
Marc is Fellow of the American Geophysical Union, lid van de European Geosciences Union en the International Association of Hydrological Sciences. Ook is hij editor van het wetenschappelijk tijdschrift Water Resources Research.

Marc ontving in april 2023 tijdens de European Geosciences Union de EGU-onderscheiding Henry Darcy Medal van de Hydrological Sciences Division. Deze is toegekend als erkenning voor uitmuntende wetenschappelijke bijdragen naar het begrijpen van de uitputting van oppervlakte- en grondwatervoorraden in verband met menselijk gebruik en klimaatverandering. De AGU (American Geophysical Union), 's werelds grootste genootschap binnen de Aard- en Ruimtewetenschappen, zette hem in december 2023 tevens bij in de eregalerij, vanwege zijn ‘buitengewone bijdragen aan de wetenschap van de hydrologie in de loop van zijn carrière’. Tenslotte is Marc benoemd tot lid van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, als eerste en enige hydroloog.

Werkervaring

 1. TNO institute of Applied Geosciences

  Senior Hydrologist

  2002 - present
 2. Wageningen University and Research Centre

  Senior Researcher, Alterra

  1994 - 2002
 3. Utrecht University, Department of Physical Geography

  Research Assistant

  1990 - 1994
 4. TNO Institute of Applied Geoscience

  Internship

  1989
 5. University of California at Davis, Department of Land, Air and Water Resources

  Research Assistent

  1988 - 1989

Publicaties

 1. Climate and the Hydrological Cycle

  Climate and the Hydrological Cycle. IAHS Special Publication 8. IAHS Press UK, 343 pp.

 2. Het Water en de Leer

  Inaugurele rede uitgesproken op 5 maart 2003 bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar “Geografische Hydrologie” aan de Universiteit Utrecht. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Utrecht (ISBN 90-6266-211-0).

 3. Upscaling and downscaling methods for environmental research

  Published by Kluwer Academic Publishers Dordrecht. Sold and distributed in North, Central and South America. ISBN 0-7923-6339-6.

Projecten

 1. Chairman

  National Study Group on the Application of Statistics in the Earth Sciences (LASSA)

  2001-2003
 2. Member of Science Advisory

  Boared of Geoenv

  1997

Deze pagina delen.