Over Marc Weeber

Marc Weeber MSc heeft meer dan 9 jaar ervaring op het gebied van watersysteemanalyse met een focus op waterkwaliteit en ecologie voor binnenwateren en estuariene wateren. Zijn belangrijkste benadering is om systeemkennis te gebruiken in combinatie met technische benaderingen zoals toolontwikkeling, data-analyse en modellering. Hij heeft een Master in Ecologie van de Wageningen Universiteit. Het overkoepelende doel van zijn werk is om een beter begrip te krijgen van het watersysteem en de mogelijke manieren voor mitigatie om de milieukwaliteit te verbeteren. Hij heeft ervaring met milieutoestand- en impactmodellering voor de Kaderrichtlijn Water en internationale wetgeving, modellering van waterkwaliteit/emissie en modellering van ruimtelijke verspreiding van soorten (Agent Based Modelling). Hij is actief in Nederland maar ook in veel projecten in het buitenland, met name in Argentinië, Bangladesh, België, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Marc Weeber treedt op als projectingenieur en projectmanager voor projecten op het gebied van waterkwaliteit en ecologie.

Deze pagina delen.