Over Marcel van Gent

Prof. dr. Marcel R.A. van Gent is een expert met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van kustwaterbouw en in het bijzonder in kust- en havenconstructies en golfdynamica. Hij is ervaren in onderzoek, gespecialseerd advies en onderwijsactiviteiten. Dr. Marcel R.A. van Gent publiceerde meer dan 150 internationale wetenschappelijke artikelen over kust- en havenconstructies, golfmodellering en duinerosie. Marcel van Gent promoveerde in 1995 aan de Technische Universiteit Delft op golfinteractie met doorlatende kustconstructies. Sinds 1995 is hij werkzaam bij Deltares en werd hij hoofd van de afdeling Coastal Structures & Waves bij Deltares. Hij combineert zijn functie als senior specialist bij Deltares met een hoogleraarschap aan de Technische Universiteit Delft, lid van de Wetenschapsraad van Deltares en associate editor van het wetenschappelijk tijdschrift COASTAL ENGINEERING. Marcel van Gent droeg bij aan vele wetenschappelijke publicaties over golfbrekers, dijken, laboratoriumproeven, numerieke modellering, kunstmatige intelligentietechnieken en klimaatadaptatie van kustconstructies.

Sinds 1991 neemt Marcel van Gent deel aan diverse onderzoeksprojecten, waaronder projecten voor de Europese Unie, voor de Nederlandse overheid en in samenwerking met universiteiten, adviesbureaus en aannemers. Hij leidde de huidige versie van de richtlijnen voor fysische processen en ontwerpinstrumenten in het bekende Rock Manual: The use of Rock in Hydraulic Engineering. Marcel van Gent leidde de fysische modelactiviteiten van Deltares voor de uitbreiding van de haven van Rotterdam. Hij voerde on-site inspecties uit over risicobeperkende maatregelen tijdens diverse bouwwerkzaamheden, waaronder die voor de havenconstructies van de haven van Langosteira en de haven van Gijon. Wetenschappelijke publicaties zijn gepresenteerd op internationale conferenties en in internationale wetenschappelijke tijdschriften en proceedings.

Deze pagina delen.