Over Mark Klein Breteler

Mark Klein Breteler is in 1983 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft met als afstudeerrichting offshore-technologie en kustconstructies. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in fundamenteel onderzoek aan kustconstructies, zoals dijken, puinheuvels, bodembeschermingen en verticale zeeweringen. Anderzijds heeft hij ook diverse adviesprojecten uitgevoerd met betrekking tot kustconstructies en offshore-technologie.

Hij heeft brede kennis opgedaan van de hydraulische belastingen op constructies en de daaruit voortvloeiende constructieve respons, zowel mechanisch als geotechnisch, met fysische modelstudies op kleine en grote schaal. Zijn publicatielijst bevat artikelen over de hydraulische belastingen op constructies (zoals golfdrukken, watersnelheden, op- en overslag), de stabiliteit van deklagen (zowel gladde steenbekledingen als steenslag), de werking van filters en geotextiel en de geotechnische stabiliteit van dijkhellingen.

Hij is auteur van een Handboek Stabiliteit Blokbekledingen en werkte mee aan diverse handboeken over de belasting op constructies en ontwerpaspecten, zoals de Richtlijnen Beoordeling Veiligheid (VTV). Bovendien heeft hij numerieke modellen ontworpen die verband houden met het ontwerp van constructies.
Daarnaast is hij docent aan de postdoctorale opleiding van de Technische Universiteit Delft en sinds 1999 lid van de Landelijke Adviescommissie Waterkeringen (ENW-techniek).


Deze pagina delen.