Over Mark Niesten

Mark richt zich als ervaren projectmanager en landschapsarchitect bij Deltares op ruimtelijke opgaven waarin water- en bodemsystemen centraal staan. Hij verbindt en ontsluit onze specialistische water- en bodemkennis ten behoeve integrale ruimtelijke planning en ontwerpopgaven. Hiermee werkt hij aan oplossingen voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving waarin natuurlijke systemen leidend zijn.

Sinds 2021 heeft Mark ruim aandacht besteed aan het agenderen van het thema ‘Water en bodem sturend voor RO’. Hierbij was hij als projectleider verantwoordelijk voor het essay Op waterbasis, grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Sinds opname van ‘water en bodem sturend voor RO’ in het regeerakkoord begin 2022, is Mark betrokken bij diverse initiatieven waarbinnen hieraan invulling wordt gegeven. Mark is onderdeel van het Team Water & bodem sturend dat binnen Deltares initiatieven met betrekking tot dit onderwerp initieert, coördineert en faciliteert.

Hiernaast is hij betrokken bij verschillende opgaven, zowel in Nederland als daarbuiten, waarbinnen de kennis van Deltares wordt toegepast en verrijkt door samenwerking met ontwerpbureaus. Hierin vervult hij een brugfunctie tussen de water- en ontwerpwereld.

Mark is rationeel, nuchter van aard en kan goed relativeren. Zijn ‘down to earth’ instelling leidt tot een gestructureerde en pragmatische werkhouding, waarmee hij op een evenwichtige wijze samenwerkt en taken uitvoert. Daarnaast is hij flexibel en kan zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe of veranderende omstandigheden.

Deze pagina delen.