Over Marnix van der Vat

De heer Marnix van der Vat is een expert op het gebied van integraal waterbeheer en waterveiligheid.

Marnix is een generalist met expertise variërend van technische vaardigheden in GIS en modellering van hydrologie, hydraulica, hydrodynamica, waterkwaliteit en ecologie tot meer beleidsgerichte vaardigheden, zoals beleidsanalyse, kosten-batenanalyse en procesmanagement. Hij heeft zijn ervaring voornamelijk opgedaan bij Delft Hydraulics en Deltares, maar heeft ook ruime ervaring opgedaan bij een Nederlandse provincie en een waterschap.

Zijn ervaring omvat een lange lijst van opdrachten in Nederland, in andere Europese landen en daarbuiten. De laatste tijd werkt hij vooral in Azië (Indonesië en Thailand). Hij heeft langere tijd in het buitenland gewoond in Kenia, Argentinië, Polen, China en Thailand.

Marnix is opgeleid tot fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht, met als specialisaties hydrologie en bodemkunde. Later onderwijs heeft zijn werkterrein verbreed naar milieueffectrapportage, milieubeleid en de economie van natuurlijke bronnen.

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior Advisor

  2008 - present
 2. WL Delft Hydraulics

  Senior Advisor

  2006 - 2008
 3. World Wide Fund for Nature (WWF)

  Manager international projects, World Wide Fund for Nature (WWF), the Netherlands

  2005 - 2006
 4. Water Board “De Stichtse Rijnlanden”

  Head of Flood Protection Department, regional Water Board De Stichtse Rijnlanden

  2004 - 2005
 5. Provincy Utrecht

  Senior project manager, Strategy Department, Province of Utrecht.

  2003 - 2004
 6. Provincy Utrecht

  Interim head of Department of Rural Development, Province of Utrecht

  2002 - 2003
 7. Provincy Utrecht

  Advisor flood management, Water Department, Province of Utrecht

  2001 - 2002
 8. Post-Higher Technical Education Centre, Amsterdam

  Lecturer of a course on Integrated Water Management at Post-Higher Technical Education Centre, Amsterdam

  1996 - 1997
 9. WL Delft Hydraulics, Department of Inland Water Systems, Delft, the Netherlands

  (Senior) advisor

  1991 - 2001

Deze pagina delen.