Over Martin van der Eijk

Martin van der Eijk is gespecialiseerd in kortstondige grote water (golf)belastingen. Hij behaalde in 2023 hij zijn doctoraal cum laude in Maritieme Techniek op de Technische Universiteit Delft. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op het effect van lucht in brekende golven en de krachten op constructies. De interactie tussen lucht en water bij zo’n proces is nog steeds niet volledig begrepen. Dit heeft als gevolg dat de belastingen niet goed worden beoordeeld en er nog steeds schade is aan constructies. Bij een bewegende constructies zoals drijvende platformen, zonnepanelen of windturbines is de moeilijkheidgraad om dit te berekenen nog groter. Het effect van lucht op de (golf)belastingen kunnen grote gevolgen hebben op de uitkomst en vereist gedetailleerde analyses.

Naast een grote affiniteit met het ontwikkelen van zowel hoge als lage getrouwheid numerieke modellen, heeft Martin ervaring opgedaan met kleinschalige experimenten om beter in zicht te krijgen in de fysica en het valideren van deze numerieke modellen. De combinatie van de twee met analytische oplossingen zorgt voor een betrouwbaar resultaat waar conclusies uitgetrokken kunnen worden.

Onderwerpen van interesse liggen in de vloeistofdynamica

  • Interactie tussen constructies en vloeistoffen
  • Meerfase-, oppervlakte en/of compressibele stroming
  • Hydrodynamica
  • Numerieke modellering
  • Golfbelastingen (kortstondig)
  • Onderwater explosies

Referentie PhD proefschrift “Extreme aerated water-wave impacts on floating bodies

Deze pagina delen.