Over Martin Verlaan

Prof. dr. Verlaan is senior onderzoeker oceanografie/wiskunde bij Deltares. Sinds enkele jaren is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van data-assimilatie en voor de wetenschappelijke coördinatie en kwaliteitscontrole van projecten met betrekking tot stormvloedvoorspelling, mariene operationele voorspelling, Kalman-filtering, geautomatiseerde kalibratie, ontwerp van monitoring netwerken, operationele databases en getijdenvoorspelling.

Hij is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van OpenDA, een generiek softwarepakket voor data-assimilatie. OpenDA, voorheen bekend als (COSTA en DA-Tools), bevat plug-ins voor veel modellen, waaronder de Delft3D Flexible Mesh Suite (Delft3D FM), SWAN, EUROS/LOTOS en nog veel meer. OpenDA wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de TU Delft, TNO, RIVM en enkele bedrijven.

De heer Verlaan heeft een aanstelling als hoogleraar aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft. Ook is hij een van de teamleiders van de Nederlandse Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD), de verantwoordelijke instantie in Nederland voor het geven van waarschuwingen bij een zware storm. Daarnaast is hij actief betrokken bij NOOS, een instantie die de uitwisseling van kennis, monitoringgegevens en voorspellingsproducten tussen de autoriteiten probeert te stimuleren voor maritieme operationele prognoses rond de Noordzee. Enkele successen van NOOS zijn de real-time uitwisseling van monitoringgegevens en het creëren van een gemeenschappelijke bathymetrie voor de Noordzee.

Deze pagina delen.