Over Meinard Tiessen

Meinard Tiessen is een kundig en enthousiast civiel ingenieur en wetenschapper, met een gedegen kennisbasis en ervaring in het bestuderen van de dynamiek van kust-, estuariene- en open zee, zowel met behulp van numerieke modellen als met veldgegevens. Zijn primaire focus ligt op de interactie tussen zout en zoet water in estuaria, kustzeeën, meren en riviersystemen.

Zijn vaardigheden variëren van het verzamelen, interpreteren en toepassen van veldgegevens voor de validatie van numerieke modellen. Hij heeft modelvaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van numerieke modellen, variërend van sterk geïdealiseerde morfodynamische modellen (Morfo55 en Morfo60) tot brede continentale en open zee modellen (GETM en Delft3D, Delft3D Flexible Mesh), 1D rivier- en meermodellen (SOBEK3) en waterkwaliteits- (Delft3D-WAQ) en ecologiemodellering (particle tracking GITM, Delf3D-PART).

Wetenschappelijke onderzoeksinteresses variëren van zoutindringing en transport, dynamica van kust- en ondiepe zeëen, sedimentdynamica tot fysische oceanografie en ecologie. Hij heeft peer-reviewed publicaties op het gebied van morfodynamica van kust- en continentale zeeën, hydrodynamica en ecologie.

Tevens heeft hij ervaring in veldcampagnes en momenteel als teamleider, beheer, planning en budgettering van diverse projecten. Ruime ervaring in het verzamelen, analyseren en interpreteren van veldgegevens en modelvalidatie.

Meinard is vloeiend in Nederlands en Engels, met internationale ervaring en uitstekende communicatieve vaardigheden. Met een breed netwerk in de academische wereld, adviesbureaus en overheidsinstellingen op het gebied van fysische oceanografie, ecologie en civiele techniek.

Deze pagina delen.