Over Mick van der Wegen

Mick van der Wegen is gedreven om "Delta Life" mogelijk te maken door het vergroten van kennis over het morfodynamische gedrag van estuariene systemen en hun veerkracht bij verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging. Gezegend met een uitgebreid (inter)nationaal netwerk, een voortdurende stroom wetenschappelijke publicaties en een sterke staat van dienst op het gebied van onderwijs hecht Mick veel waarde aan het werken in open-minded en multidisciplinaire teams ten behoeve van wereldwijde landschapsadaptatie voor duurzame en gelukkige kustgemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn het modelleren van estuariene morfodynamica en hydrodynamica op verschillende ruimtelijke schalen, waaronder volledige getijdebekkens, interacties tussen geulen en platen, baggerstrategieën, vegetatiedynamiek op kwelders en mangroven en de ontwikkeling van managed-realignment strategieen.

De afgelopen decennia heeft Mick de wereld rondgereisd in het kader van case studies in San Francisco Bay (VS), de Westerschelde (Nederland), de Mekongdelta (Vietnam), de Ganges-Brahmaputra-Meghna delta (Bangladesh) en mangrove-slib kusten in Guyana en Indonesië. "Alle case studies hebben specifieke omstandigheden, maar het effect van klimaatverandering is opmerkelijk vergelijkbaar; de morfodynamische systemen reageren traag op zeespiegelstijging zodat waardevol intergetijdengebied verloren gaat".

Mick is een early adapter van Delft3D FM-software en ontwikkelaar van op Matlab/Python gebaseerde modelleringstools voor snelle beoordelingen van de gevolgen van klimaatverandering in estuaria.

Activiteiten met directe maatschappelijke impact omvatten lidmaatschap van de Commissie MER (www.commissiemer.nl), review werk voor internationale, peer-reviewed tijdschriften en buitenlandse onderzoeksorganisaties (FWO, DNRF), lidmaatschap van de NCK-programmacommissie (Nederlands Centrum voor Kustonderzoek), lid van diverse NWO-promotiebegeleidingscommissies, regelmatige pers bijdragen en advieswerk vaak in nauwe samenwerking met gerenommeerde instituten als TU Delft, RWS, USGS en de Wereldbank. Mick combineert zijn functie bij Deltares met een Associate Professorship bij IHE Delft.

Deze pagina delen.