Over Mindert de Vries

Prof. De Vries is senior adviseur gespecialiseerd in milieueffectrapportage en integraal kustbeheer bij Deltares. Hij heeft uitgebreide kennis van ecologische aspecten, beoordeling van de geschiktheid van habitats, natuurherstel en de gevolgen van water- en sedimentverontreiniging voor soorten en ecosystemen. De heer De Vries is senior projectleider van vele advies- en onderzoeksstudies in binnen- en buitenland, met name in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. De heer De Vries heeft een achtergrond in (marien) aquatische ecologie, ecotoxicologie en wiskundige biologie. Hij is betrokken geweest bij vele studies met betrekking tot modelontwikkeling en toepassing voor zowel zoetwater- als mariene systemen. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en uitvoering van milieueffectrapportages en geïntegreerde kustzonebeheerstudies.

Momenteel is hij gespecialiseerd in onderzoek dat biologie en geomorfologie integreert, gerelateerd aan de morfodynamiek in kust- en estuariene ecosystemen. Mindert heeft gewerkt aan de dynamiek van kwelders in relatie tot fysieke krachten en sedimenttransport in vele ecosystemen. Zijn ervaring is gebaseerd op veldwerk, werk in grootschalige experimentele faciliteiten en numerieke modellering (Delft3D en XBeach). Binnen Deltares is de heer De Vries de belangrijkste coördinator en inspirator voor de ontwikkeling van interdisciplinaire eco-morfologische onderzoeksprojecten en toegepaste eco-engineeringoplossingen voor veiligheid tegen overstromingen.

De heer De Vries is jarenlang parttime als onderzoeker werkzaam geweest bij de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Twente. Hij onderhoudt uitgebreide netwerken met de wetenschap, advies- en ingenieursgemeenschappen, zoals Nederlands Centrum voor Onderzoek Kust (NCK), Netherlands Water Partnership (NWP), UNESCO-IHE, Building with Nature (BwN) – Ecoshape. Sinds 2010 is de heer De Vries lector Bouwen met Levende Natuur aan de Hogeschool Hogeschool Zeeland.

De heer De Vries heeft uitgebreid gewerkt aan overzeese projecten, onder andere in Vietnam, China, Singapore, Taiwan, Hong Kong en Thailand, evenals in verschillende andere landen in de wereld. Momenteel is hij betrokken bij het kustthema van het Mekong Deltaprogramma, een project dat gezamenlijk is ontwikkeld door de Nederlandse en de Vietnamese overheid en werkt hij als projectcoördinator voor het FAST-project (Foreshore Assessment Using Space Technology). Dit project wordt gefinancierd door het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Unie (EU) voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. FAST ontwikkelt stroomafwaartse diensten voor het Europese aardobservatieprogramma Copernicus ter ondersteuning van kosteneffectieve, op de natuur gebaseerde kustbescherming tegen overstromingen en erosie.

Deze pagina delen.