Over Nanco Dolman

Nanco Dolman zet zich in om de gebouwde leefomgeving waterrobuust, leefbaar, gezond en klimaatadaptief te maken. Hij ziet dat door stedelijke groei, toenemend gebruik van hulpbronnen en de gevolgen van klimaatverandering het overstromingsrisico in veel steden toeneemt en zoet water schaarser wordt.

In 1998 studeerde Nanco af als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en specialiseerde zich als stedelijk hydroloog. Daarnaast volgde hij een deel van de Master-opleiding in Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Ook was hij deeltijddocent Stedelijk Waterbeheer aan de Hogeschool Rotterdam, waar hij nog regelmatig gastcolleges geeft.

“In mijn projecten is water zowel de uitdaging als de oplossing. Om natuur en biodiversiteit te herstellen, koppel ik het liefst regeneratieve of natuurpositieve oplossingen aan adaptatiemaatregelen. Bij Deltares heb ik de ruimte om te schakelen tussen praktijk en onderzoek op het snijvlak van watermanagement, stedenbouw en landschapsplanning. Bovendien vind ik het fijn om langer en structureler in projecten betrokken te zijn, strategisch mee te denken, en zo mijn steentje bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke impact.”

Projecten

  • Bangkok Adaptive City 2045’ (Thailand)
  • Greater New Orleans Urban Water Plan’ (VS)
  • Rebuild by Design - Comprehensive Urban Water Strategy for Hoboken’ (VS)
  • Water as Leverage for Cartagena’ (Colombia)

Tussen 2015 en 2020 was Nanco VN-pleitbezorger voor de ‘Making Cities Resilient’-campagne van de United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Nanco werkte ook voor luchthavens, zo was hij strategisch adviseur Water Management voor Schiphol. Internationaal werkte hij aan klimaatstresstesten en risicoanalyses (o.a. Kansai Osaka, Vancouver), adaptatiestrategieën (o.a. Changi Singapore) en uitvoeringsplannen (o.a. Mexico City). En in de periode 2021-2022 was Nanco projectleider van de Global Study on Disaster Resilience for Airports, in opdracht van de Coalition for Disaster Resilience Infrastructure (CDRI).

In de afgelopen jaren was Nanco betrokken bij verschillende internationale ‘water en klimaat’-onderzoeken, als toegepast onderzoeker en praktijkexpert. Sinds 2020 maakt hij deel uit van de redactie van Journal Water and Climate Change.

Recente artikelen en boekbijdragen van zijn hand zijn:

  • ‘Integratie van waterbeheer en stedenbouw voor klimaatbestendige steden’ (2020) – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-57537-3_2
  • ‘Openhouden van luchthavens in tijden van klimaatextremen: Klimaatbestendige vliegvelden’ (2021) – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-42462-6_8
  • ‘Overstromingsrisicobeheer in Groenblauwe steden’ (in productie, verwacht in april 2024)
  • ‘Dynamisch Waterbeheer voor Regeneratieve Steden’ (in productie, verwacht in 2024)

Deze pagina delen.