Over Nanne Hoekstra

Nanne Hoekstra heeft meer dan 25 jaar ervaring in bodemonderzoek en sanering, met name in situ bioremediatie. De laatste tijd houdt hij zich bij Deltares vooral bezig met de ontwikkeling van groene saneringsmaatregelen, innovaties in aquifer thermische energieopslag en duurzaam gebruik van bodem en grondwater als grondstof, bijvoorbeeld het ontwikkelen van (hergebruik)methoden voor stortplaatsen, inclusief materiaalhergebruik.

Deze pagina delen.