Over Nick Leung

Nick Leung is bij Deltares werkzaam als adviseur kennis en innovatie. Hij heeft een gecombineerde MSc in Biologie (Aquatische Ecologie & Waterkwaliteit) en Innovatie & Technologie Management van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de verbinding van onderzoek en toepassing. Een deel van zijn werkzaamheden is gericht op de onderzoeksprogrammering van Deltares, specifiek het SITO onderzoek met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat. Een ander deel is gericht op innovaties op het sociale en technologische gebied, onder meer op thema’s als dijkversterkingen, duurzaamheid en digitalisering. Zijn doel is om bij te dragen aan een meer samenhangend onderzoeksprogramma waarin de nodige kennis en innovaties doorontwikkeld en geïmplementeerd worden in de praktijk om (meer) maatschappelijke impact te realiseren met het Deltares onderzoek samen met al haar partners.

Door de jaren heen heeft hij bijgedragen aan de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren, is hij betrokken geweest bij de programmeringen van het Deltares Strategisch Onderzoek, en leidt hij verscheidene innovatieprogramma’s zoals het Corporate Innovatieprogramma voor Rijkswaterstaat (ministerie Infrastructuur & Waterstaat).

Daarnaast is Nick coördinator van het TKI programma, hierin worden publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) opgezet aansluitend op missies en maatschappelijke uitdagingen waar door de Topsectoren en TKI’s (topconsortia kennis en innovatie) naar wordt gekeken. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar innovatie- en implementatieprocessen, en is hij betrokken bij verschillende activiteiten met betrekking tot ideeëngeneratie, ondernemerschap, MKB en startups.

Deze pagina delen.