Over Roel Melman

Roel Melman is als geohydroloog en fysisch geograaf gespecialiseerd in bodem- en grondwatersystemen bij Deltares. Hij werkt voornamelijk aan projecten gerelateerd aan bodemdaling en duurzaam grondwaterbeheer. Zijn interesse in grondwater komt voort uit het besef dat grondwater een belangrijke rol speelt in klimaatadaptatie en -mitigatie, maar dat grondwater (te) vaak over het hoofd wordt gezien of slecht wordt beheerd. Met zijn werk hoopt hij bij te dragen aan bewoonbare delta’s en duurzame grondwaterbronnen voor in de toekomst. Het combineren van veldmetingen met data-analyse en/of modellering definiëren zijn werkpakket. Daarnaast is betrokken bij het begeleiden van MSc-studenten.

In Nederland werkt hij aan het opzetten van een nieuw registratiesysteem voor het bepalen van CO2-emissies uit Nederlandse veengronden, samen met beleidsmakers en universiteiten. In Bangladesh speelde hij een rol bij de ontwikkeling van strategieën voor een transatie naar een duurzamer grondwaterbeheer in de Barind-regio. In Suriname is hij betrokken bij een project dat gericht is op het vergroten van de kennisbasis van de ondiepe ondergrond en het grondwatersysteem, zodat hier beter rekening mee kan worden gehouden in toekomstige stedelijke planning.

Deze pagina delen.