Over Sem Braaksma

Sinds de industriële revolutie, zijn de aantallen en concentraties verontreinigingen in het milieu geëxplodeerd. Met een combinatie van zijn chemische en biologische expertise, probeert Sem te ontrafelen welke mechanismen voorkomen in de omgeving om deze verontreinigingen om te zetten naar onschadelijke stoffen. Hierdoor kan hij verschillende gemeenten helpen bij het ontwerpen van een nature-based oplossing voor hun verontreinigingsprobleem.

Daarnaast is Sem geïnteresseerd in de samenwerking van verschillende organismen in de verschillende elementaire cycli (C-cyclus, N-cyclus, P-cyclus, etc) in relatie tot klimaatverandering en ecologie. Daarbij ligt vooral de focus op de samenwerking tussen verschillende soorten en hoe alle processen met elkaar verbonden zijn.

Door zulke samenwerkingen veel in de natuur te zien, probeert Sem ook tijdens het werk effectief samen te werken, waardoor de projecten hopelijk van meer kanten belicht worden en we zo tot een betere oplossing kunnen komen.

Deze pagina delen.