Over Tom Buijse

Prof. dr. Tom Buijse (1962) is specialist in ecologisch herstel van binnenwateren en visgebaseerde beoordeling. Hij studeerde in 1987 af als populatiebioloog aan Universiteit Wageningen en promoveerde in 1992 op de dynamiek van vispopulaties in een groot ondiep zoetwatermeer. Vanaf 1993 concentreerde zijn onderzoek en advies zich op ecologisch herstel van grote rivieren zoals de Rijn, Donau en Wolga en visgemeenschappen als indicator voor de kwaliteit van zoetwaterecosystemen. Zijn expertise over het herstelpotentieel van zoetwaterecosystemen werd vervolgens toegepast om de Europese Kaderrichtlijn Water in Nederland te implementeren en om visgebaseerde beoordelingsmethoden voor rivieren te ontwikkelen. Hij heeft meer dan 50 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en een H-index van 29 (Google Scholar 2020). April 2020 is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar zoetwatervisecologie aan de WUR om de visbronnen en soortendiversiteit in de binnenwateren te optimaliseren

Zijn huidige onderzoek richt zich op het hydromorfologisch herstel van rivieren en het afstemmen van de implementatie van milieuwetgeving op andere sociaal-economische eisen zoals bescherming tegen overstromingen en navigatie en visserijbeheer. Van 2011-2015 coördineerde hij het 4 jaar durende grote geïntegreerde, door de EU gefinancierde onderzoeksproject REFORM (Restoring Rivers for Effective Catchment Management) waarbij 26 Europese partners betrokken waren. Hij was de belangrijkste organisator en gastredacteur van internationale conferenties over "Large River Recovery" in 2003 en over "Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers" in 2015. Zijn 30-jarige onderzoeks- en consultancy-ervaring omvat rivieren, uiterwaarden, meren en delta's.

Klik hier voor Google Scholar Citations.

Deze pagina delen.