Over Tommer Vermaas

Tommer Vermaas is expert op het gebied van marine geologie, offshore zandwinning en toegepast geologie. Hij verkreeg zijn MSc. Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in kust- en riviersystemen. Voordat hij bij Deltares ging werken heeft hij bij Alterra (nu WENR) in het centrum voor geoinformatie gewerkt.

Hij is de projectleider voor de update van het Nederlandse offshore model voor zandwinning (‘Delfstoffen Informatie Systeem’, DIS 3.1) wat in samenwerking met TNO Geologische Dienst Nederland en Rijkswaterstaat wordt ontwikkeld. Met zijn integrale aanpak op het gebied van kust ontwikkeling, suppletiegedrag en kennis van de ondergrond draagt zijn werk bij aan het duurzaam veilig houden van onze delta. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn:

  • Offshore zandwinning
  • Ondiepe ondergrond van Nederland
  • Gedrag van suppleties
  • Gedrag van zeegaten
  • Marine geologie
  • Zeebodem dynamiek

Deze pagina delen.