In het onderzoeksproject CRYSTAL wordt bovengronds inzichtelijk gemaakt hoe de energieopslag zich ondergronds ontwikkelt. Eerder onderzoek toonde al aan dat glasvezel kan worden ingezet om de energiebodemsystemen te monitoren en verbeteren. In dit nieuwe onderzoek wordt het monitoringssysteem doorontwikkeld en wordt daarnaast software (een dashboard) ontwikkeld die gegevens van het monitoringsysteem leesbaar maakt. Het dashboard kan worden gekoppeld aan gebouwbeheersystemen om thermische opslag te optimaliseren. Deze informatie kan door gemeenten, provincies en marktpartijen worden gebruikt om tot afstemming en nieuwe afspraken te komen. Uiteindelijk zijn zij het die bepalen in hoeverre er afspraken gemaakt worden om op gebiedsschaal samen te werken.

Energieopslag CRYSTAL clear

Deze pagina delen.