De onderzoeksvragen zijn behandeld in het kader van de onderzoeksprojecten: DMEC (Dutch Marine Energy Centre) en OTP (Oosterschelde Tidal Power). Samen met de TU Delft en Tocardo (turbinefabrikant) onderzocht Deltares het veranderde stromingsgedrag nabij de turbines, terwijl andere partners zoals de Universiteit van Utrecht, WMR en Imares zich richtten op de impact van de getijdenturbines op zeezoogdieren. De combinatie van alle onderzoeken geeft een integraal beeld van de invloed van de getijdenturbines op de omgeving.

Om al deze effecten te kunnen onderzoeken, zijn grootschalige en gedetailleerde hydraulische modellen gemaakt. De grootschalige effecten in de Oosterschelde zijn beoordeeld met behulp van Delft3D en WAQUA modellen, terwijl het stromingsgedrag in het nabije veld nabij de turbines is beoordeeld met behulp van CFD simulaties. Deze simulaties zijn getoetst aan de beschikbare stromings-, vermogens- en stuwkrachtmetingen (voor en na installatie). Deze validatie toonde aan dat de numerieke modellen in staat waren om het stromingsgedrag, het vermogen en de stuwkracht van de tubines nauwkeurig te voorspellen. Met deze modellen werd het effect op de bescherming van de bedding en de verandering in afvoer door de stormvloedkering geanalyseerd.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=w2YMAWdmNAc

De in de onderzoeken ontwikkelde instrumenten waren dus toereikend om het effect van getijdenturbines op de verschillende aspecten van stroomsnelheden en turbulentie, waarvoor Rijkswaterstaat zijn zorg uitsprak, aan te pakken. Uit de modellen en metingen bleek dat de effecten van de getijdencentrale in Poort Roompot 8 (die werkt onder een beperkte stijghoogteverschilconditie van -60/+80 cm) tamelijk mild zijn. Om het effect van de turbines bij een operationeel stijghoogteverschil van -90/+90 cm te kunnen beoordelen, zijn aanvullende simulaties nodig om te bevestigen dat er niet het geringste risico voor de kering bestaat.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=lHaXXRM63C4

Naast een beoordeling van de opschaling van de huidige getijdencentrale naar grotere stijghoogteverschillen, kunnen de hydraulische hulpmiddelen ook worden gebruikt voor de nieuwe getijdencentrale die in Poort Roompot 10 zal worden geïnstalleerd en voor de getijdencentrale die mogelijk in de Brouwersdam zal worden gebouwd.

ontwerptekening getijdenturbines

Deze pagina delen.