Jaarlijks heeft Rijkswaterstaat zo’n 12 miljoen mз meter zand nodig om de Nederlandse kust te onderhouden en het achterland te beschermen. Daarnaast is zand nodig om bijvoorbeeld infrastructurele projecten aan te leggen. Dat zand wordt grotendeels op zee gewonnen.

Onderzoek van boringen gedaan op de Noordzee
Onderzoek van boringen gedaan op de Noordzee

Suppletiezand en ophoogzand

In opdracht van Rijkswaterstaat en Stichting LaMER zijn verschillende gebieden in de Noordzee onderzocht op de geschiktheid voor de winning van suppletiezand en ophoogzand. Daarnaast werd gekeken wat de impact is op bijvoorbeeld de natuur van het slib dat tijdens dit proces vrijkomt.

Boringen gedaan op de Noordzee
Boringen gedaan op de Noordzee

Waardevolle data

Voor het onderzoek zijn in korte tijd ruim honderd plaatsen geologisch onderzocht. Daarvoor zijn boorfoto’s, boorbeschrijvingen en seismische gegevens gebruikt. Daarnaast is een meet- en monsterprotocol opgezet om onderzoek naar korrelgrootte van het zand mogelijk te maken onder omstandigheden die het natuurlijk systeem goed nabootsen. Met behulp van metingen in het veld is waardevolle data verzameld over de kwaliteit van het zand, de hoeveelheid slib en de analysemethodes.

Rapportage geologisch onderzoek

    Deze pagina delen.