Uitbreiding MASW techniek

Surveyschip tijdens de uitvoering van 3D reflectie seismiek
Surveyschip tijdens de uitvoering van 3D reflectie seismiek

Deltares heeft in samenwerking met de TU Delft een meettechniek ontwikkeld die juist deze parameter -de stijfheid van de zeebodem- en vooral de ruimtelijke variatie daarin, in kaart brengt. De snelheid van een schuifgolf, een golf die door de grond voortbeweegt, en de stijfheid van de grond zijn aan elkaar gerelateerd. Op land kan de schuifgolfsnelheid worden bepaald met de MASW techniek (Multichannel Analysis of Surface Waves). Deze techniek wordt over de hele wereld toegepast.

Deltares heeft deze techniek doorontwikkeld voor toepassing op zee. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een bepaald type schuifgolven die in de bovenste tientallen meters van de zeebodem bewegen. Deze golven heten Scholtegolven.

Technische aanpassingen

Om deze op land bewezen techniek toepasbaar te maken voor mariene toepassingen waren vele aanpassingen nodig. Technische aanpassingen betreffen de bron van de trilling en de configuratie van de opnemers. Bij de analyse van de data moeten we rekening houden met de waterlaag tussen de bron, de ontvangers en de zeebodem.

In het Scholtegolven onderzoek hebben we de optimale configuratie bepaald om op zee of ander oppervlaktewater de stijfheid van de (zee)bodem in kaart te brengen, software ontwikkeld voor de analyse van de metingen en verschillende tests op zee uitgevoerd.

Deze pagina delen.