Niet nauwkeurig

Een kademuur vervangen is niet eenvoudig en kan schaderisico’s met zich meebrengen voor de omliggende panden. Voorheen gebruikte de gemeente Amsterdam zogeheten ‘waterpassingen’ om de zakking van de panden te meten. Die waterpassingen duurden minstens twee jaar; er kon vaak geen gebruik gemaakt worden van historische meetdata en de metingen waren niet heel nauwkeurig. Deltares helpt Amsterdam met een inhaalslag om versneld in kaart te brengen welke kademuren de grootste kans lopen om te verzakken. We helpen mee om een kennisagenda te formuleren en om een toetsingskader en bijbehorend protocol te ontwikkelen. Hierbij werken we nauw samen met TNO, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Zo kan de gemeente gemakkelijker bepalen welke kademuren als eerste vervangen moeten worden.

Satellietmetingen

Deltares en de TU Delft ontwikkelden een methode om de verzakkingen veel sneller in kaart te brengen. Deltares vormde de wetenschappelijke kennis van TU Delft om tot een bruikbare methode voor de opdrachtgever. Hierbij wordt gebruikgemaakt van satellietmetingen. Van de laatste tien jaar zijn deze metingen al beschikbaar en om de elf dagen komen daar nieuwe gegevens bij. ‘Met deze software kan de zakking direct worden bepaald, en kan het herstel van de kademuren twee jaar eerder beginnen’, aldus Mandy Korff, geotechnisch expert bij Deltares. De methode geeft aan of er een kans van meer of minder dan vijf procent is of een pand meer dan twee millimeter per jaar verzakt, een ervaringsgrens die de stabiliteit van de panden weergeeft. De procedure is gevalideerd in drie casestudies en betrouwbaar bevonden. Daarnaast ontwikkelt Deltares ook de bijbehorende gebruiksvriendelijke software voor de procedure. Deze software kan in de toekomst wellicht ook worden toegepast op andere projecten.

Deze pagina delen.