Deltares maakt onderdeel uit van de Water, Peace and Security Partnership; een initiatief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit initiatief ontwikkelt instrumenten en methoden om vroegtijdig ingrijpen mogelijk te maken en het risico op door water veroorzaakte menselijke onveiligheid verkleinen. Zo heeft Deltares een instrument ontworpen, Chrome genaamd, dat met behulp van satellietbeelden en de Google Earth Engine vrijwel realtime de afmetingen van oppervlaktewaterreservoirs te monitort. De veranderingen in de oppervlakteafmetingen van 5000 reservoirs in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden op die manier bijgehouden. Daarnaast kan Deltares met het CRUCIAL Copernicus project voorspellen of in de nabije toekomst -de komende drie maanden- het risico bestaat dat een watertekort optreedt. CRUCIAL Copernicus is een algemeen voorspellingssysteem voor watervoorraden, dat zowel het natuurlijke watersysteem als het menselijke watergebruik en -beheer omvat.

Waterschaarste

Water Scarcity sfeerafbeelding

De resultaten uit beide systemen worden samen ingevoerd in een algemeen informatiesysteem dat de door waterschaarste veroorzaakte risico’s in kaart brengt. Dit Resources Watch-platform wordt door het World Rescources Institute (WRI) gehost. In dit systeem wordt waterinformatie gekoppeld aan sociale, economische en institutionele informatie.

Het Resources Watch-platform geeft aan waar en wanneer mogelijk een door water veroorzaakt menselijk onveiligheidsrisico gaat optreden. Om vervolgens te kunnen bepalen welke acties moeten worden ondernomen om dat risico te minimaliseren of voorkomen, moet verder worden ingezoomd op specifieke hotspots. Hiervoor is meer gedetailleerde informatie en snelle evaluatie van het gecombineerde water- en sociale systeem vereist. Als onderdeel van het WPS, test Deltares daarvoor nu verschillende methodes, gericht op drie doelen:

  1. Controleren of het risico dat is aangewezen door het wereldwijde systeem inderdaad werkelijk bestaat. Hiervoor is een snelle aanpak nodig, gebaseerd op vrij beschikbare algemene datasets.
  2. Evalueren hoe effectief een mogelijke actie is. Hiervoor is een locatiespecifiek model nodig met expliciete koppelingen tussen het klimaat, het watervoorraden systeem en de reacties van verschillende maatschappelijke groepen in een bepaalde regio.
  3. Mogelijkheden scheppen voor de dialoog met verschillende partijen. Deltares is bezig met de opzet van een transparant en interactief hulpmiddel om deze dialoog vorm te geven.

Deltares test deze aanpak momenteel in de Nigerdelta in Mali. Dit moet uiteindelijk een methode opleveren die ook eenvoudig kan worden toegepast in andere gebieden op de wereld.

Noot: Water, Peace and Security wordt geleid door IHE-Delft, en bestaat uit Deltares, World Resources Institute (WRI), The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), Wetlands International, International Alert, Pacific Institute, New America en Oregon State University

Deze pagina delen.