Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksactiviteiten en de inzet en doorontwikkeling van onze kennisfaciliteiten.

Download Concept Activity Plan 2024 SITO Institute Subsidy

Het Strategisch Onderzoek wordt gefinancierd met SITO Instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u uw reactie geven op het concept Activiteitenplan, stuur dan een e-mail naar SITO-ISteam@deltares.nl voor 1 november 2023.

Deze pagina delen.