Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden

Terwijl de meeste overstromingsmodellen gebaseerd zijn op de fysica, zien we de laatste jaren een opkomst van nieuwe technologieën die kunnen bijdragen aan de snelheid, precisie en effectiviteit van overstromingsmodellen. Hierbij kun je denken aan machine learning en Artifical Intelligence (AI) technieken zoals 'graph neural network’ en Long Short-Term Memory (LSTM), maar ook aan reduced order of low-fidelity approaches, welke de complexe fysica sterk vereenvoudigen.

In een wereld waar het klimaat snel verandert en overstromingen frequenter en verwoestender worden, zijn voorspellingsmodellen en early warning systemen relevanter dan ooit. Deze systemen, waaronder bekende modellen als D-HYDRO 1D2D / Delft3D FM 1D2D, SFINCS, HEC-RAS, TUFLOW, 3Di en MIKE11, en ook het Delft-FEWS early warning systeem, spelen een cruciale rol. Deze geavanceerde benaderingen bieden nieuwe mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de groeiende uitdagingen van overstromingsbeheer.

Toekomst van overstromingsmodellering

In de recente jaren zijn deep learning-technieken en low-fidelity benaderingen steeds vaker toegepast in onderzoek naar het simuleren van 2D-overstromingsprocessen. Deze methoden worden vaak vergeleken met numerieke modellen zoals Delft3D FM. Deze numerieke modellen worden vaak ook gebruikt om trainings- en testdatasets te leveren voor deze methoden. Voor dit symposium (als onderdeel van de Delft Software Days - Edition 2023) zijn verschillende sprekers uitgenodigd om hun recente onderzoekswerk op dit gebied te presenteren.

Door groeiende verstedelijking en klimaatverandering kunnen overstromingen een steeds grotere impact hebben op de stedelijke activiteiten.

Toepassing van Urban Nowcasting op overstromingsmodellen levert razendsnel data op over wat de gevolgen van overstromingen zijn bij zware regenval in dichtbevolkte gebieden

Mees Radema, adviseur en onderzoeker Operational Watermanagement, Deltares

Innovatie en samenwerking

Deltares erkent het groeiende belang van deze nieuwe technologische aanpakken, ook bij overstromingsmodellering. Als toonaangevend kennisinstituut is onze excellente kennis het fundament van al ons werk, we willen voortdurend innoveren. In dit snel veranderende veld is het bundelen van krachten en kennis met experts, universiteiten en organisaties essentieel. Samen creëren we betere en nauwkeurigere modellen en bouwen we aan een dieper gemeenschappelijk inzicht. En het allerbelangrijkste: we versterken onze gezamenlijke missie om de samenleving optimaal te beschermen tegen de negatieve gevolgen van overstromingen.

Leon Besseling, expert op het gebied van dijken en Flood Forecasting bij de University of Twente, liet zien hoe machine learning ingezet kan worden bij overstromingsmodellen van een dijkdoorbraak, vooral als snel relevante data opgeleverd moeten worden in noodsituaties. Hij benadrukte dat de ontwikkelingen in het trainen van deze modellen zo snel gaan, dat we binnen enkele jaren ook de onzekerheden van het systeem kunnen meenemen in probabilistische analyses tijdens hoogwater. Hierdoor worden overstromingsmodellen aanzienlijk flexibeler in hun toepassingsmogelijkheden.

Met machine learning lukt het steeds beter om met modellen de gevolgen van een overstroming bij een dijkdoorbraak snel zichtbaar te maken

Leon Besseling, expert op het gebied van dijken en Flood Forecasting, University of Twente

Blijven investeren

Deltares zet zich volop in voor de integratie van de nieuwste technologieën en benaderingen in overstromingsmodellering. We blijven investeren in onderzoek en samenwerking met experts, universiteiten en organisaties om de veerkracht van gemeenschappen tegen overstromingsrisico's te vergroten.

Ook bijdragen aan innovatie?

Wil jij je ook bijdragen aan innovatie in de wereld van simulatie en waterbeheer. en ontdekken hoe je jouw expertise kunt verrijken en delen met gelijkgestemde professionals? Sluit je aan bij ons Deltares-netwerk en neem deel aan de Delft Software Days. Of je nu geïnteresseerd bent in workshops, symposia of gebruikersdagen, deze evenementen bieden waardevolle kennis en netwerkmogelijkheden.

Registratie via de DSD-INT website is open. Deelname aan de meeste evenementen (behalve cursussen) is kosteloos, registreer je nu:

Delft Software Days – Edition 2023 (DSD-INT 2023)

Deze pagina delen.