Bodemdaling Jakarta

In Noord Jakarta  is de bodem de afgelopen 35 jaar met 4 meter gedaald, een zakking van 10-20 cm per jaar. Grondwateronttrekking is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak.  Door de bodemdaling nemen de gevolgen van overstromingen toe. Bodemdaling en het stoppen van de grondwateronttrekkingen maken deel uit van het kustbeschermingsplan van Jakarta, het NCICD (National Capital Integrated Coastal development).

Met de uitvoering van het plan wordt de stad op korte en lange termijn beschermd tegen overstromingen vanuit zee. Ook worden het rivieren- en kanalenstelsel schoongemaakt, nieuwe verkeersverbindingen gemaakt en een economische en stedenbouwkundige impuls aan de stad gegeven. Voor de bescherming op langere termijn zal een grote zeedijk in de Baai van Jakarta worden gebouwd in de vorm van de Garuda, het nationale symbool van Indonesië.

Duurzame oplossing voor bodemdaling

Om een duurzame oplossing te vinden voor bodemdaling organiseert Deltares in nauwe samenwerking met de Indonesische bodemdalingsexperts en beleidsmakers, waaronder de gouverneur van Jakarta (Ahok) onder andere een RoundTable meeting. Hierbij zullen ook internationale experts en beleidsmakers worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen en mee te denken over een oplossing voor Jakarta.

Naast de RoundTable meeting is Deltares bezig om voor Jakarta een grondwater en bodemdalingsmodel te maken waarvoor IMOD software wordt gebruikt. Doordat het modelleringswerk voor een groot deel in Indonesië wordt uitgevoerd vindt er veel overdracht van kennis plaats naar Indonesische partijen wat bijdraagt aan een duurzame samenwerking.

De zeewering bij Pluit, Jakarta zakt door bodemdaling.

De zeewering bij Pluit, Jakarta zakt door bodemdaling.