Monitoring van de gewasopbrengst in Indonesië

Indonesische boeren financieren de benodigdheden voor hun rijstteelt zonder dat ze het risico dekken dat deze investering verloren gaat door het geheel of gedeeltelijk mislukken van de oogst. Arme boeren hebben beperkte reserves waar ze op terug kunnen vallen in het geval van een mislukte oogst. Als ze hun weinige bezittingen moeten verkopen om te overleven, raken dergelijke boeren gevangen in armoede. Gewasverzekering kan een dergelijke armoedeval voorkomen en biedt daarnaast een stimulans voor risicomijdende boeren om te investeren in middelen om hun oogst en inkomen te verhogen. De meeste boeren in Oost-Java willen een derde keer per jaar rijst planten, maar vaak aarzelen ze omdat ze nooit zeker weten of in dat seizoen wel voldoende regen zal vallen voor een goede oogst. Ze hebben informatie nodig over het verloop van het seizoen en de mogelijke invloed daarvan op de productiviteit van het gewas.

monthly rainfall deficit DAS Java

Ernst

In 2008 is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in Oost Java opgelopen tot 6,65 miljoen (> 18%). De vraag naar water voor agrarische en niet-agrarische doeleinden (industrie, huishoudens, etc.) stijgt voortdurend in gelijke tred met de toename van de bevolking, terwijl de beschikbaarheid van water steeds verder vermindert door (1) afnemende wateropslagcapaciteit van het stroomgebied, (2) achteruitgang van het milieu door menselijke activiteiten, en (3) klimaatverandering. Door de groei van de bevolking neemt de behoefte aan voedsel toe, maar de afnemende beschikbaarheid van water kan een belemmering zijn voor de voedselproductie.

Oplossing

Het project biedt technische ondersteuning bij het beoordelen van afwijkingen in de gewasopbrengst op perceelschaal door informatie van bewerkte satellietsignalen (radar en optische aardobservatie) te combineren met informatie uit weerberichten, analyses en voorspellingen, gewasmodellen en hydrologische modellen. De geïntegreerde informatie wordt beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Landbouw en de betrokken verzekeringsmaatschappijen met behulp van een bestaand systeem voor voorspellingen en vroege waarschuwing, dat in gebruik is bij het Indonesische instituut voor meteorologie en klimatologie BMKG. Deze informatie zal van groot nut zijn bij het uitvoeren van het programma voor gewasverzekering waartoe de Indonesische regering het initiatief heeft genomen. Het programma omvat de ondersteuning van leidinggevenden en personeel van lokale organisaties bij het integreren van informatie die door het project beschikbaar komt. Zo wordt het mogelijk dat de dienst wordt voortgezet en uitgebreid naar andere gebieden als na drie jaar het project is afgelopen.

Bijdrage van Deltares

Deltares ontwikkelt de diensten voor vroege waarschuwing met betrekking tot overstromingen, droogtes en klimaat. Deltares is verantwoordelijk voor de assimilatie van gegevens (bv. satellietgegevens) en integratie en implementatie van modellen (bv. integratie van modellen voor grondgebruik/hydrologie voor het beschikbare water voor irrigatie). Deltares coördineert ook het programma voor kennisontwikkeling waarin Deltares, Alterra, KNMI en ITC samenwerken met BMKG, LAPAN, PusAir, BIG, BPPT, en het Indonesische agentschap voor landbouwkundig onderzoek en ontwikkeling (Balitbangtan, Ministerie van Landbouw). Het partnerschap betekent een intensivering en uitbreiding van de huidige vruchtbare samenwerking met het KNMI en Alterra en met de Indonesische partijen in het samenwerkingsprogramma (JCP) dat van start ging in 2010.