Onderzoek dijkversterking Lekdijk

Waterschap Rivierenland heeft van 2013-2018 de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Het waterschap heeft Deltares in april 2021 gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de dijk en de ontwerpaspecten van de dijkversterking. De eerste fase van het onderzoek laat zien dat er geen aanwijzingen dat er een acuut waterveiligheidsrisico is.

De aanleiding voor het onderzoek is dat het waterschap op 14 april 2021 een rapport heeft ontvangen van de heer Van Baars, waarin hij kanttekeningen plaatst bij de uitvoering en dijkveiligheid van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer.

Het onderzoek van Deltares is opgedeeld in twee fases. De meest urgente vraag, is er sprake van een acuut waterveiligheidsrisico, is onderzocht in de eerste fase. Deltares heeft op 2 juli 2021 de resultaten gedeeld met Waterschap Rivierenland. Uit dit onderzoek, dat Deltares samen met externe, onafhankelijke deskundigen uitvoerde, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat er sprake is van een acuut waterveiligheidsrisico bij de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). Ook met inachtneming van nieuwe inzichten voor waterspanningen en realisatie van de constructieve elementen voldoet de huidige dijk nu (ruim) aan de destijds geldende waterveiligheidsnorm en ontwerpmethodiek. Monitoring is wel raadzaam om de ontwerplevensduur te halen. Hiermee kunnen eventuele veiligheidstekorten op termijn, die door lekkage langs constructieve elementen kunnen ontstaan tijdig worden geconstateerd.

Lees het rapport:
Analyse Waterveiligheid Kinderdijk – Schoonhovensveer (KIS)
Bijlagen analyse Waterveiligheid KIS

Deltares voert in fase twee een vervolgonderzoek uit naar de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport noemt. Daarbij wordt ook gekeken naar welke lessen we kunnen trekken uit dit onderzoek naar de toepassing van deze dijkversterkingsmethode voor HWBP-projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Rivierenland laat ook nog een externe commissie onderzoek doen naar de manier waarop door het waterschap met schademeldingen is omgegaan.