Stevige kademuren voor Amsterdam

Veel kademuren in Amsterdam kampen met achterstallig onderhoud. Eén kade is zelfs al bezweken, sommige andere verzakken met alle gevolgen van dien voor mensen en verkeer. Deltares helpt de gemeente Amsterdam om de vervanging van kademuren op slimme wijze te versnellen, en brengt in kaart waar de grootste risico’s zitten. De eeuwenoude grachten, karakteristieke panden, bruggen en kades van Amsterdam trekken jaarlijks vele duizenden toeristen. Naast dat ze mooi zijn om naar te kijken, vormen de 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren op houten palen ook een belangrijke schakel voor het verkeer. En daar gaat het de laatste jaren soms mis, want veel van deze bruggen en kademuren kampen met achterstallig onderhoud en zijn aan het eind van hun levensduur.

Niet nauwkeurig

Een kademuur vervangen is niet eenvoudig en kan schaderisico’s met zich meebrengen voor de omliggende panden. Voorheen gebruikte de gemeente Amsterdam zogeheten ‘waterpassingen’ om de zakking van de panden te meten. Die waterpassingen duurden minstens twee jaar; er kon vaak geen gebruik gemaakt worden van historische meetdata en de metingen waren niet heel nauwkeurig. Deltares helpt Amsterdam met een inhaalslag om versneld in kaart te brengen welke kademuren de grootste kans lopen om te verzakken. We helpen mee om een kennisagenda te formuleren en om een toetsingskader en bijbehorend protocol te ontwikkelen. Hierbij werken we nauw samen met TNO, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Zo kan de gemeente gemakkelijker bepalen welke kademuren als eerste vervangen moeten worden.

De 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren op houten palen in Amsterdam zijn een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de stad.

Satellietmetingen

Deltares en de TU Delft ontwikkelden een methode om de verzakkingen veel sneller in kaart te brengen. Deltares vormde de wetenschappelijke kennis van TU Delft om tot een bruikbare methode voor de opdrachtgever. Hierbij wordt gebruikgemaakt van satellietmetingen. Van de laatste tien jaar zijn deze metingen al beschikbaar en om de elf dagen komen daar nieuwe gegevens bij. ‘Met deze software kan de zakking direct worden bepaald, en kan het herstel van de kademuren twee jaar eerder beginnen’, aldus Mandy Korff, geotechnisch expert bij Deltares. De methode geeft aan of er een kans van meer of minder dan vijf procent is of een pand meer dan twee millimeter per jaar verzakt, een ervaringsgrens die de stabiliteit van de panden weergeeft. De procedure is gevalideerd in drie casestudies en betrouwbaar bevonden. Daarnaast ontwikkelt Deltares ook de bijbehorende gebruiksvriendelijke software voor de procedure. Deze software kan in de toekomst wellicht ook worden toegepast op andere projecten.