Regionale en Nationale COASTAR toepassingen in beeld

In deze studie zijn kansrijkheidskaarten ontwikkeld welke snel inzicht geven in wat de kansrijkheid is van ondergrondse opslag van zoetwater en brakwaterwinning van grondwater op regionaal en nationaal niveau. Hierbij is ook extra gekeken naar potentiele effecten, zowel positief als negatief, van deze toepassingen en bijkomende kosten.