Globaal Stormvloed Informatie Systeem (GLOSSIS)

Overstromingen als gevolg van stormvloed is één van de voornaamste risico’s waar kuststeden wereldwijd mee te kampen hebben. Naar verwachting neemt dit risico de komende decennia toe, vanwege bevolkingsgroei, zeespiegelstijging en bodemdaling. Het Globaal Stormvloed Informatie Systeem (GLOSSIS) is ontwikkeld om op wereldwijde schaal hoogwaterverwachtingen te produceren. Deze verwachtingen kunnen gebruikt worden voor het vroegtijdig waarschuwen van de bevolking in gebieden waar nog geen hoogwatervoorspellingen voorhanden zijn, of om randvoorwaarden te leveren aan meer gedetailleerde lokale modellen.

Vanuit GLOSSIS wordt het Globale Getij en Stormvloed Model (GTSM) 4 maal per dag gedraaid om een 10 daagse verwachting van getijwaterstanden en stormopzet te produceren. Modelresultaten worden voor 16.000 kustsegmenten uit de DIVA dataset weggeschreven. Voor elk DIVA segment zijn waarschuwingsniveaus afgeleid op basis van overschrijdingsniveaus voor bepaalde herhalingstijden (Muis et al, 2016). Daarnaast kunnen de modelresultaten ook vergeleken worden met actuele meetwaarden die vanuit de wereldwijde IOC service geleverd worden.

GLOSSIS is ontwikkeld op basis van Delft-FEWS. Vanuit FEWS worden alle data stromen beheerd, worden alle taken automatisch gedraaid en worden de resultaten gevisualiseerd. De GLOSSIS verwachtingen gebruiken momenteel de meteorologische verwachtingen van NOAA’s GFS model als invoer. Er wordt ook gewerkt aan de mogelijkheid om orkaan tracks van het Joint Typhoon Warning Center (JTWC) of meteorologische verwachtingen van ECMWF als invoer te gebruiken. Het systeem wordt gedraaid vanuit Deltares’ iD-Lab.

Het GTMS model is ontwikkeld op basis van Delft-FM, en maakt gebruik van een ongestructureerd, sferisch rooster. Nabij de kust heeft het model een resolutie van ongeveer 5 km. Op de open oceaan is de resolutie ongeveer 50 km. Het model is gekalibreerd en gevalideerd op basis van ongeveer 300 meetstations en op basis van remote sensing metingen.

GLOSSIS resultaten worden ook toegepast voor getij reductie van lodingen en voor verbeteringen aan het vertikale referentie vlak in the BASE Platform project.

GLOSSIS wordt nog doorontwikkeld. Het huidige werk richt zich onder andere op het verder verbeteren van het GTSM model, op het assimileren van remote sensing metingen en op het ontsluiten van resultaten via het internet.

Figuur 1: globale waterstandsverwachtingen vanuit de GLOSSIS client

Figuur 2: waterstandsverwachtingen en waarschuwingsniveaus bij de DIVA segmenten voor de orkaan Matthew

Figuur 3: lopende ontwikkelingen, Sentinel-3 waterstandsmetingen vanuit de GLOSSIS client

Referentie:

  • Muis, S., Verlaan, M., Winsemius, H. C., Aerts, J. C., & Ward, P. J. (2016). “A global reanalysis of storm surges and extreme sea levels”. Nature Communications, 7. link here: click
  • Verlaan, M., De Kleermaeker, S., & Buckman, L. (2015). “GLOSSIS: Global storm surge forecasting and information system. In Australasian Coasts & Ports Conference 2015: 22nd Australasian Coastal and Ocean Engineering Conference and the 15th Australasian Port and Harbour Conference (p. 229)”. Engineers Australia and IPENZ. link here: click
  • De Kleermaeker, Simone; Verlaan, Martin; Mortlock, Thomas; Rego, Joao Lima; Apecechea, Maialen Irazoqui; Yan, Kun and Twigt, Daniel (2017). “Global-to-local scale storm surge modelling on tropical cyclone affected coasts”. In: Australasian Coasts & Ports 2017: Working with Nature. Barton, ACT: Engineers Australia, PIANC Australia and Institute of Professional Engineers New Zealand, 2017: 358-364. ISBN: 9781922107916. link here click
  • Apecechea, M. I., Verlaan, M., Zijl, F., Le Coz, C., & Kernkamp, H. (2017). Effects of self-attraction and loading at a regional scale: a test case for the Northwest European Shelf. Ocean Dynamics, 67(6), 729-749