Nitraatconcentraties zijn vooral hoog in landbouwgebieden door het gebruik van mest, maar hoge concentraties komen ook in stedelijk gebied voor. Nitraat is niet te zien, ruiken of proeven. Verhoogde nitraatconcentraties in drinkwater zijn schadelijk. Zwangere vrouwen die dat drinken krijgen kinderen met circulatieproblemen, het blauwe-baby-syndroom. En nitraat in oppervlaktewater zorgt voor algenbloei, wat leidt tot groen, zuurstofloos, stinkend en giftig water.

Screenshot NitraatApp
Screenshot NitraatApp

Met smartphone eenvoudig nitraat meten

Deltares heeft de Nitraat App/Deltares Aquality App voor de smartphone ontwikkeld om het voor iedereen mogelijk te maken op een eenvoudige manier zelf nitraatmetingen te doen en te delen. De app scant en interpreteert nitraatstrips, laat direct het meetresultaat zien en heeft de optie om het resultaat te delen. Die gedeelde meetresultaten worden meteen gevisualiseerd in de online Delta Data Viewer.

In die viewer (website) kunnen per gebruikersgroep specifieke combinaties van achtergrondkaarten, meetinformatie en gebiedseigenschappen samengesteld worden. De technologie van de app is ook toe te passen op andere parameters waarvoor teststrips beschikbaar zijn, zoals ammonium, fosfaat, sulfaat, chloride en pH.

Voor burgers, boeren en waterkwaliteitsbeheerders

De Nitraat App/Deltares Aquality App maakt het mogelijk oppervlaktewater en grondwater te meten, nitraatbronnen en –hotspots op te sporen en het effect van maatregelen te testen. Daarom is de app vooral geschikt voor mensen die beroepshalve bezig zijn met de kwaliteit van het water, zoals agrariërs, waterschappers of waterbedrijven.

Johan Koskamp uit de Achterhoek is de eerste boer die deze meetmethode toepast. ‘Op zeven plekken, verdeeld over verschillende percelen, is een peilbuis geplaatst zodat ik het grondwater eenvoudig kan bemonsteren. Een meting doen kost me hoogstens een paar minuten. Het oppompen van het water duurt nog het langst. Verder ben ik niet heel handig met mobiele telefoons, maar de app werkt prima. Ik had alleen verwacht dat de concentraties lager zouden zijn dan wat ik meet, dat valt me tot nu toe dus tegen en kan ik nog niet verklaren.’

Alles wat je nodig hebt is een referentiekaart, nitraat teststrips en een smartphone met de gratis Nitraat App/Deltares Aquality App erop. Na het nemen van een watermonster met de teststrip scan je het resultaat en deel je dit eventueel. Als je geen internetverbinding hebt dan stuurt de app de meting door als je weer in een WiFi zone bent.

In de video laten boeren die de app al gebruiken, het waterbedrijf en het waterschap weten wat ze van de technologie en de betekenis voor het duurzaam waterbeheer vinden.

Internationale belangstelling

De technologie en de eerste resultaten uit de veldproef worden tijdens de AGU Fall Meeting in San Francisco gepresenteerd. Vanuit de USA, Denemarken en Nieuw Zeeland is al belangstelling getoond voor de tot nog toe in Nederland beproefde app.

Deze pagina delen.