Over Ali Meshgi

Ali Meshgi is een senior data scientist en stedelijk grondwater hydroloog met een Ph.D. in Civil and Environmental Engineering van de Nationale Universiteit van Singapore. De afgelopen 15 jaar werkte hij voor zowel het bedrijfsleven, overheden en universiteiten.

Hij heeft ervaring in grondwater en hydrologische studies, computermodellering en -programmering, data-analysetechnieken, machine learning, projectbeheer/leiding en productmanagement.

Hij weet complexe problemen te identificeren en op te lossen. Hij gelooft dat de oplossing voor het ene probleem van een watersysteem gevolgen kan hebben voor een ander deel van het systeem. Daarom is het cruciaal om het effect van de uitvoering van maatregelen op de verschillende onderdelen van het systeem met een integrale aanpak te kunnen vaststellen.

Deze pagina delen.