Over Annemieke Marsman

Dr. Annemieke Marsman werkt als senior geohydroloog aan bodem- en grondwaterkwaliteit. Het modelleren van transport van grondwaterverontreinigingen, meerfasenstroming en slimme monitoring zijn haar specialiteiten. Ze was projectmanager voor de projecten met megasite approch op grondwaterverontreiniging in de Rotterdamse haven, projectmanager grondwatersanering voor de Stichting Sanering Nederlandse Spoorwegen en coördinator van het PIB (Partners for International Business) programma bodem in China.

Verder werkte ze aan risicoanalyse van ondergrondse opslag binnen verschillende projecten (opslag van gasolie in zoutcavernes, injectie van afvalwater in gasreservoirs, sluiten van gasvelden in Alberta) als meerfasenstroomexpert.

Op dit moment richt ze zich op de energietransitie en de gevolgen van het sluiten van gasvelden en het gebruiken van lege gasvelden en zoutcavernes voor opslag.

Werkervaring

  1. Deltares

    Senior advisor/researcher Groundwater quality

    2007 - present
  2. TNO

    Senior advisor/researcher Groundwater quality

    2003 - 2007

Deze pagina delen.