Over Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof houdt zich al bijna 30 jaar bezig met verschillende aspecten van de duurzame leefomgeving. Ze heeft werkervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Daarnaast is ze toezichthouder en adviseur voor kennisinstellingen, de overheid, NGO's en de financiële sector. Ze was topvrouw van het jaar 2015 vanwege haar vasthoudende inzet voor diversiteit en inclusiviteit in organisaties.

Per 1 oktober 2020 is Annemieke algemeen directeur van Deltares.

Na haar studie (Chemische Technologie) aan de Universiteit Twente begon ze als ingenieur Innovatieve Bodemsanering bij Tauw bv. Daarna werd ze hoofd Water en Ruimtelijke Ordening. In diezelfde periode rondde ze een MBA af aan de TSM Business School. Vervolgens ging ze aan de slag bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als Coördinator Technische Wetenschappen, om vervolgens over te stappen naar het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Eerst als hoofd van de afdeling Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie, later als onderdirecteur Externe Veiligheid bij hetzelfde ministerie. In 2005 werd ze hoofdadviseur van premier Balkenende op het ministerie van Algemene Zaken. Drie jaar later werd ze benoemd tot directeur-generaal Water bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2012 werd ze CEO van Tauw Group bv, verantwoordelijk voor alle (inter)nationale bedrijfsonderdelen van Tauw Group. Van 2019 tot 2020 was Annemieke boegbeeld van Topsector Water en Maritiem en voorzitter van het bestuur van het Netherlands Water Partnership. Daarnaast is ze mede-directeur van Stichting Springtij.

Deze pagina delen.