Over Antonios Emmanouil

Antonios Emmanouil werkt graag samen met anderen aan een positieve impact op de samenleving en het milieu. Hij zet zich in voor een gezamenlijke aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Hij is geïntrigeerd door de uitdaging om een balans te vinden tussen het ontwikkelen van offshore hernieuwbare energie, het herstellen van het ecosysteem en rekening houden met de uiteenlopende belangen en activiteiten van verschillende gebruikers op zee. Daarom richt hij zich op het natuurinclusieve en symbiotische ontwerp van offshore-ontwikkelingen.

Antonios studeerde in 2014 af als Civiel Ingenieur aan de Aristotle University of Thessaloniki in Griekenland en verhuisde vervolgens naar Nederland waar hij in 2017 een master in Waterbouwkunde behaalde aan de TU Delft.

"In de projecten die ik doe, werken industrie, innovators, onderzoeksinstellingen en overheid samen om uitdagingen te overwinnen en kansen te verkennen. Dit is een geweldig samenwerkingsveld waar onafhankelijke kennisontwikkeling direct impact kan hebben. Bij Deltares heb ik de ruimte om mijn technische achtergrond in te zetten op het snijvlak van energietransitie, natuurinclusief ontwerp en maritieme ruimtelijke ordening. Ik vind het vooral leuk om samen te werken met collega's met verschillende expertises, zoals ecologie en governance. Ik geloof dat een multidisciplinaire aanpak de sleutel is om de complexe vraagstukken waar we voor staan op het gebied van energietransitie en biodiversiteit op een systematische en inclusieve manier aan te pakken."

Antonios heeft als onderzoeker en consultant ervaring opgedaan met fysieke en numerieke modellering van infrastructuur binnen de offshore omgeving en met projectmanagement. Antonios coördineerde onlangs Road2SID, een gezamenlijk industrieproject dat verschillende perspectieven van belanghebbenden onderzocht en leidde tot een routekaart met acties om symbiose in offshore windparken te bevorderen. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden om Joint Industry Projecten te initiëren die innovaties onderzoeken om duurzaamheid in offshore ontwikkelingen te bevorderen.

Enkele opmerkelijke projecten

- JIP Handboek Scour Protection Methods

- JIP Roadmap voor Symbiose-Inclusief Ontwerp van Offshore Windenergie

- JIP Tri-Suction Pile Caisson offshore wind fundatie conceptontwikkeling

- JIP Eco Friend; Europees herstel van platte oesters in offshore windmolenparken

- Ecologisch programma Wind op Zee


Enkele opmerkelijke publicaties

- Handboek Verschuivingsbeschermingsmethoden

Eindrapport Joint-Industry - Project Handbook Scour Protection Methods (JIP HaSPro) (topsectorenergie.nl)

- Road2SID routekaart voor symbiose-inclusief ontwerp in Offshore Wind

https://grow-offshorewind.nl/f...

https://grow-offshorewind.nl/f...

- Testen van schaalmodellen van milieuvriendelijke schuurbeschermingen voor offshore funderingen en kabels

ICSE10 (issmge.org)

Deze pagina delen.