Over Arjen Luijendijk

Arjen Luijendijk is expert op het gebied van het modelleren van morfologische effecten van kustontwikkelingen. Bij Deltares heeft de heer Luijendijk ervaring opgedaan in het werken met geavanceerde numerieke modelleringstechnieken op het gebied van getijden, sedimenttransport, door dichtheid aangedreven stromingen, golven, golfstroominteractie en kustmorfologie. Zijn huidige rol is als senior onderzoeker en adviseur in gespecialiseerde adviesprojecten met betrekking tot kustontwikkelingen.

Bij de afdeling Haven-, Kust- en Offshore engineering is de heer Luijendijk coördinator van het marktteam Coastal Engineering en aanverwante onderzoeksthema's. Dergelijke O&O-projecten op het gebied van kusttechniek omvatten studies over numerieke modellering op geaggregeerde tijd- en ruimtelijke schalen, maar ook de ontwikkeling van hulpmiddelen zoals ontwerphulpmiddelen voor kustgebieden in combinatie met methoden om de onzekerheid in modelvoorspellingen te kwantificeren. Daarnaast deed dhr. Luijendijk ervaring op in een reeks studies en publicaties over klimaatverandering, b.v. het Mississippi Coastal Restoration-project en verschillende studies over de stabiliteit van kleine zeegaten.

Vanaf de start van Building with Nature in 2008 is de heer Luijendijk betrokken geweest bij het innovatieprogramma, waar hij verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een ecomorfologisch model voor megasuppleties en het ontwikkelen van geïntegreerde instrumenten voor kustontwikkelingen op de lange termijn.

De heer Luijendijk is ambassadeur van het Next Generation Hydro Software-project en was verantwoordelijk voor het initiëren en aansturen van de Delft3D Open Source Community.

In 2013 startte dhr. Luijendijk zijn onderzoek aan de TU Delft naar de fysieke haalbaarheid van megasuppleties wereldwijd. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een naadloze modelleringsaanpak voor morfodynamische modellering.

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior coastal engineer

  2002-present
 2. TU Delft

  Researcher Mega-nourishment

  2013-present
 3. TU Delft

  Lecturer Coastal Dynamics

  2009-2012

Deze pagina delen.