Over Arjen Luijendijk

De heer Arjen Luijendijk heeft een ruime ervaring in kustmorfologie en kustlijndynamiek. Als projectmanager en teamlid heeft hij ervaring opgedaan in het werken met geavanceerde numerieke modellen op het gebied van getijden, golven, sedimenttransport, zeebodemmorfologie en kustlijndynamica, vaak gerelateerd aan kustinfrastructuur (bijv. havens, kustbescherming, suppleties) en offshore windparken en kabels (bijv. zeebodemdynamiek, zandgolven, ontgrondingen).

De heer Luijendijk is gepromoveerd op geïntegreerd morfodynamisch modelleren, gericht op de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust van Ter Heijde. Daarnaast ontwikkelde hij de eerste wereldwijde database voor stranderosie met behulp van historische satellietbeelden.

Hij werkt momenteel aan het voorspellen van toekomstig gedrag van de stranden van de wereld die worden beïnvloed door menselijke ontwikkelingen en een veranderend klimaat, waarbij hij zich richt op het bevorderen van op de natuur gebaseerde oplossingen voor kusten over de hele wereld door geavanceerde modelleringsmethoden te ontwikkelen op geaggregeerde tijd- en ruimtelijke schalen en aardobservatiemethoden.

De heer Luijendijk heeft een parttime aanstelling aan de Technische Universiteit Delft als universitair hoofddocent (associate professor). Zijn onderzoek daar richt zich op 1) Globale verandering van kusten in tijden van klimaatverandering en 2) data-model fusie voor het ontwerpen van Nature-Based Solutions in kustgebieden. Hij past opkomende technologieën toe op het gebied van kustwaterbouwkunde met maatschappelijke impact, terwijl hij nieuwe kennis en tools onderbouwt met wetenschappelijke publicaties en outreach. Verder is hij betrokken bij verschillende teams die samen gebruikersgerichte innovatieproducten ontwerpen (co-creatie), zoals de Virtual Climate Lab.

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior coastal engineer

  2002-present
 2. TU Delft

  Researcher Mega-nourishment

  2013-present
 3. TU Delft

  Lecturer Coastal Dynamics

  2009-2012

Deze pagina delen.