Over Bas Bolman

Bas Bolman is sinds 2017 senior adviseur bij Deltares. Hij ontwikkelt en realiseert internationale projecten op het gebied van visserij en aquacultuur. Deze projecten zijn geïntegreerd en multidisciplinair van aard en sluiten vaak aan bij thema's als marien bestuur, Blue Economy (BE), Integrated Coastal Zone Management (ICZM), Marine Spatial Planning (MSP), klimaatverandering en meervoudig gebruik. In BE/ICZM/MSP-processen is hij vaak betrokken bij de ontwikkeling van kaders en indicatoren in interactie met beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw project gestart op de Seychellen: Ondersteuning voor het formuleren van de investeringsprioriteiten voor BE en kustadaptatie voor de klimaatbestendigheid van de Seychellen (opdrachtgevers: Ministerie van Milieu, Energie en Klimaatverandering & World Bank). Een ander project omvat de steun van de regering van Mozambique om een duurzame BE-roadmap te ontwikkelen (klanten: Worldbank en ProAzul). Onlangs is een ander project afgerond, gericht op de ontwikkeling van een BE Sustainability Framework met criteria en indicatoren voor sectoren van de blauwe economie binnen en buiten de EU (opdrachtgever: EASME / DG MARE).

Van 2014-2017 was Bolman onderzoeker bij Wageningen Economic Research, waar hij projecten op het gebied van marine governance en aquacultuur uitvoerde. Bolman was verantwoordelijk voor het opzetten van publiek-private partnerschappen met de visindustrie, ngo's en overheden om meer duurzaamheid mogelijk te maken in de toeleveringsketens van de aquacultuur in Ghana, Kenia, Bangladesh, Myanmar en Indonesië. Hij was ook een werkpakketleider van het Horizon 2020-project SUCCESS, gericht op het concurrentievermogen van de Europese visserij en aquacultuur. Verder was Bolman betrokken bij het H2020-project MARIBE, gericht op het ontsluiten van het potentieel van meervoudig ruimtegebruik in de blauwe economie. Van 2010-2014 werkte hij voor IMARES. Hij was onder meer werkpakketleider voor het FP7-project COEXIST, gericht op een betere integratie van visserij, aquacultuur en andere activiteiten in de kustzone. Van 2008-2010 heeft hij publiek-private samenwerkingen opgezet bij het Ministerie van Visserij, met als doel te werken aan innovatieve technieken voor duurzame visserij en aquacultuur.

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior advisor Marine and Coastal Management

  2017 - present
 2. Wageningen Economic Research (formerly LEI)

  Aquaculture Researcher & Project Developer

  2014 - 2017
 3. Wageningen Marine Research (formerly IMARES)

  Programme Coordinator Arctic, offshore and maritime operations

  2011 - 2014
 4. Center for Marine Policy

  Project Developer Marine and Coastal Management

  2011 - 2012
 5. Wageningen Marine Research (formerly IMARES)

  Project manager maritime/offshore operations

  2010 - 2011
 6. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (Netherlands)

  Process coordinator implementation of fisheries and aquaculture regulations

  2008 - 2010

Deze pagina delen.