Over Bas van Maren

Dr. van Maren is een expert op het gebied van modellering en morfologie van fijn sedimenttransport. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in onderzoek naar sedimenttransport in rivier-, estuariene, delta en mariene omgevingen. Hij is betrokken geweest bij projecten in binnen- en buitenland, met name in Azië en de Verenigde Staten. Zijn belangrijkste expertise is het modelleren van fijn sedimenttransport gerelateerd aan morfologische veranderingen, waterkwaliteit en baggeren. Hij heeft aanslibbingsstudies uitgevoerd voor tal van bestaande en toekomstige havens en toegangsgeulen in Irak, Koeweit, Vietnam, België, Guinee, Nederland, India, China en België. Waterkwaliteitsstudies variëren van zichtbaarheidsproblemen (vooral in de buurt van gevoelige ecosystemen in gematigde en tropische klimaten), bodemsanering (met name in de Verenigde Staten), transport van verontreinigde sedimenten (Nederland, Verenigde Staten) en ecosysteemstudies in Taiwan, de Verenigde Staten en Nederland. In projecten is zijn rol het ontwikkelen van conceptuele modellen van systeemgedrag en het opzetten van sedimenttransportmodellen. Binnen Deltares draagt hij bij aan de ontwikkeling van Delft3D Flexible Mesh. Hij is (mede)auteur van meer dan 30 papers in internationale peer-reviewed tijdschriften en is reviewer voor 10 internationale tijdschriften.

Google scholar:
http://scholar.google.com/citations?user=p-27Mu4AAAAJ&hl=nl


ResearchGate:
http://www.researchgate.net/profile/Ds_Maren

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior Researcher – consultant

  Since 2009
 2. Delft Hydraulics / Deltares

  Researcher – consultant

  2005 - 2009
 3. Delft University of Technology

  Research Associate

  2004 - 2013
 4. Utrecht University

  Research Associate and PhD student

  1998 - 2004

Deze pagina delen.