Over Bas van Vossen

Bas van Vossen (MSc Technische Natuurkunde) is plaatsvervangend hoofd van de groep Industrial hydrodynamics van Deltares en teamleider van het team Intake & Outfall. Hij verbreedde geleidelijk zijn werkterrein van turbulentie en vloeistofdynamica en heeft meer dan 12 jaar ervaring opgedaan in kustwaterbouwkunde en industriële stromingstechnologie. In de afgelopen jaren heeft het Intake & Outfall Team verschillende van de grootste inlaat- en uitlaatwerken voor proces- en koelwater voor energie- en ontziltingsinstallaties geoptimaliseerd. Projecten die zich concentreerden op CAPEX- en OPEX-reductie en het minimaliseren van de impact en vergunningsprocessen werden uitgevoerd voor klanten over de hele wereld, waaronder Barakah NPP-pompstations (VAE), Shin Kori NPP's en Shin Hanul NPP's (Zuid-Korea).

Deze pagina delen.