Over Bernhard Becker

Dr. Bernhard Becker staat voor geïntegreerd modelleren in de breedste zin van het woord: in ontwikkelingsprojecten voor Deltares hydro software verbindt hij softwareontwikkelaars en softwaregebruikers. Voor watergerelateerde studies modelleert hij interactieprocessen van verschillende domeinen door modelkoppeling met behulp van standaardinterfaces zoals OpenMI. Voor grensoverschrijdende initiatieven brengt hij mensen uit verschillende landen en instellingen bij elkaar. Een focus binnen het gebied van geïntegreerde modellering zijn de interacties van oppervlaktewater en ondergronds water, in het bijzonder "ondergrondse overstromingen".

Zijn tweede expertisegebied is real-time control (RTC). Becker heeft zowel ervaring met klassieke feedbackcontrolemethoden als met modelvoorspellende controlemodellen. Voor optimalisatie van reservoirbeheer past hij HEC-ResPRM (US Army Corps of Engineers) en Deltares’ eigen open source toolbox RTC-Tools toe.

Becker heeft meer dan 12 jaar werkervaring op verschillende gebieden van waterbouwkunde en waterbeheer. Hij is gepromoveerd in civiele techniek aan de RWTH Universiteit van Aken (Duitsland) en heeft management- en leiderschapservaring als plaatsvervangend afdelingshoofd, vanuit een carrière als reserveofficier (Duitse strijdkrachten) en als projectleider in verschillende projecten.

Deze pagina delen.